Szanowni Państwo,

 

25.05.2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ( RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zapewniamy Państwa, że rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowanie w naszej Firmie odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

 

 Klauzula informacyjna

 

W związku z powyższym i w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, wypełniając przepisy RODO i traktując priorytetowo w procesach biznesowych kwestię ochrony przetwarzania danych osobowych naszych Klientów informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka  P.U.H. Cemar sp. z o.o. (dalej: „Cemar sp. z o.o.”) z siedzibą w Lublinie przy ul. Magnoliowej 2, 20-143 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250311, zwana dalej „Administratorem”.

 

Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:

 a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez Cemar sp. z o.o. - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;

b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Cemar sp. z o.o., do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

c) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Cemar sp. z o.o. , do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

e) prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Cemar sp. z o.o. przez okres 5 lat od zakończenia umowy; 

 

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych. 

Informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przekazywanie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności : instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.

 

Zgodnie a Art. 15,16,17,18 RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych    oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, na podstawie  art. 21 RODO - prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych);  posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem Cemar sp. z o.o., lub wysyłając maila na adres: cemar@cemar.lublin.pl.

Zgodnie z art. 77 RODO Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

 


Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?


test
Polish English German Russian

16czerwony2 Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.
ads